Oproep tot burgerinitiatieven 2018

INITIATIVE 1 : « Rayons de soleil au Christalain »

DESCRIPTION
Le projet se compose de deux volets

 • Premier volet : activités ludiques pour des résidents

Le groupe d’habitant(e)s organise (1 fois/mois en semaine hors congés scolaire) des activités (bricolage, dessins, écriture, jeux,…) au sein du home Christalain. Une classe de l’école Jacques Brel et quelques habitants du quartier (ceux qui manifesteront leur intérêt pour le projet) participeront également à ses activités. Cela permettra de mettre en relation des enfants de l’école dont les grands-parents sont souvent restés au pays d’origine et des personnes âgées ayant peu en contact avec un public jeune. Continue reading “Oproep tot burgerinitiatieven 2018”

We praten erover

76 nouveaux logements dans 3 quartiers (La DH 06.07.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Désenclaver le quartier Esseghem (Le Soir 27.02.2018)

Hier te lezen 

______________________________________________________________

Jetse Essegemwijk wordt groen, groener, groenst (Bruzz 23.02.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Jette gaat Magrittewijk uit isolement halen (Bruzz 22.02.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Jette : le Foyer Jettois au cœur du contrat de quartier Magritte (La Capitale 04.09.2017)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Trois nouveaux contrats de quartiers durables sélectionnés à Bruxelles (RTBF 24.03.2017)

Lire ici

______________________________________________________________

Trois communes bruxelloises sélectionnées pour les CQD (La Chronique 30.03.2017)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Brussel-Stad, Jette en Vorst kunnen duurzaam wijkcontract uitwerken (Bruzz 23.03.2017)

Hier te lezen

Workshop “Programma”

Uw wijk zal vernieuwd worden. De toekomst bouwen we samen !
Neem deel aan het programma van uw duurzaam wijkcontract.
Hoe? Neem deel aan de workshop “programma”
Wanneer? Donderdag 12/10 om 18u30
Waar? Te GC Essegem, Leopold I straat 329

Doelstellingen -> de potentiële percelen en de projecten prioriteiten te bepalen

 

 

Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Met een welbepaalde budget legt het een programma van de te verwezenlijken interventies vast.

Welke acties?
De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen 5 belangrijke interventiedomeinen.

 1. Huisvesting
  • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
  • Naveling van de criteria voor ecologisch bouwen : “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
  • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.
 2. Buurtvoorzieningen en infrastructuren
  • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
  • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kindeopvang.
  • Inrichting, uitbreiding of heraanleg.
 3. Openbare ruimten
  • Verbetering van gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
  • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingwijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
  • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
  • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.
 4. socio-economische acties
  • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
  • Bewustmaking van de inwoners voor energiebesparing en respect voor het milieu.
  • (Buiten)schoolse ondersteuning en preventie van moeilijkheden die te maken hebben met de adolescentie.
  • Verbetering van de sociale cohesie en de openbare netheid.
 5. Productieve, economische en commerciële ruimten
  • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
  • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.

In elk programma moet men ook een aantal vereisten integreren op het vlak van de energieprestaties van gebouwen, maar ook inzake de ontwikkeling van voorbeeldprojecten rond energiebesparing, het beheer van water en biodiversiteit, afvalbeheer, enz.

Wat zijn de verschillende fasen van een Duurzaam Wijkcontract?

 1. Voor de operationele fase werkt men negen maanden aan de uitwerking van het programma  (“jaar 0”) : de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften.
 2. De operationele fase is gespreid over vier jaar voor vastgoed, leefmilieu en socio-economische operaties en de heraanleg van openbare ruimten.
 3. Bij de afronding van operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

 

Meer info op www.quartiers.brussels

 

 

Contact

Gemeentebestuur Jette
100 wemmelse steenweg
1090 – Jette
Algemene info : cqd-dw@jette.irisnet.be

Diensthoofd : Marc Janssens
mjanssens@jette.irisnet.be
0479 99 64 05

Projectleider : Aurore Rousseau
arousseau@jette.irisnet.be
02 423 13 89
0490 52 26 32

Coördinatrice communicatie, participatie en socio-economische acties : Christine Lemmens
clemmens@jette.irisnet.be
02 423 13 89
0474 81 80 48

Coördinator administratief en financiële : Maarten Wauters
mwauters@jette.irisnet.be
02 422 31 50
Dossier bereider : Alexia Massart
amassart@jette.irisnet.be

Vind ons op Facebook !