(Français) FIESTA !

Duurzaam Wijkcontract feest

6 oktober 2019
12u-18u
Jules Lahaye straat/Blabla square

12u-18u : Barbecue, bar en animaties voor iedereen
12u-14u : Gemengde voetbaltoernooien 7-12 jaar
13.00 uur en 16.00 uur : Juke-o-Cycle ♫♫ (breng uw vinyl’s mee !!)
15.00 uur : Jenny and the guys quartet – live folk jazz ♫♫

Het Duurzaam wijkcontract-team en  sociaal-economische partners steken hun mouwen op om feestelijkheden in de wijk te bieden. Het feest is gratis, open voor iedereen en biedt verschillende activiteiten : schmink, fotoshoot stand, mozaïekworkshop, naain en moestuin, fototentoonstelling, sportactiviteit, tombola, bar en barbecue, … alles in muziek!

Workshop : Voorstel en feedback over het ontwerp tot herinrichting van de openbare ruimte « op het scharnierpunt » (SCHA02)

In het kader van het Duurzaam wijkcontract (DW) Magritte, nodigen de gemeente Jette, de studiebureaus Suede 36 en Tractebel u graag uit op de teweede participatieve workshop over het CHA 02 project van het basisprogramma.

Wanneer? Donderdag 14 maart, 18uur
Waar? Zaal van het gebouw Esseghem 4 – Jules Lahayestraat 278 – 280
(gelijksvloers – toegang via kleine Esseghemstraat of de Smet de Naeyerlaan)

We praten erover

76 nouveaux logements dans 3 quartiers (La DH 06.07.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Désenclaver le quartier Esseghem (Le Soir 27.02.2018)

Hier te lezen 

______________________________________________________________

Jetse Essegemwijk wordt groen, groener, groenst (Bruzz 23.02.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Jette gaat Magrittewijk uit isolement halen (Bruzz 22.02.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Jette : le Foyer Jettois au cœur du contrat de quartier Magritte (La Capitale 04.09.2017)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Trois nouveaux contrats de quartiers durables sélectionnés à Bruxelles (RTBF 24.03.2017)

Lire ici

______________________________________________________________

Trois communes bruxelloises sélectionnées pour les CQD (La Chronique 30.03.2017)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Brussel-Stad, Jette en Vorst kunnen duurzaam wijkcontract uitwerken (Bruzz 23.03.2017)

Hier te lezen

Projectoproep

Projectoproep – 20 oktober 2017

Wil je een project ontwikkelen voor de Magritte wijk? Deel een project en inspireer de inwoners ! Het Magritte duurzaam wijkcontract ondersteunt acties die de kwaliteit van leven van de wijk die door collectieven en verenigingen worden versterkt, verbeteren.

De oproep tot het indienen van voorstellen is gericht op vrijwilligerswerk of een partnerschap dat een ASBL zou bevatten. Voor meer informatie : vademecum
Stuur uw project naar arousseau@jette.irisnet.be

 

DW Magritte

Het duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022

In april van dit jaar vernam de gemeente dat haar kandidatuur (volledig aanvraagdossier hier) voor het wijkcontract weerhouden was voor de Esseghemwijk. Dit contract met het Gewest gesloten, omvat een subsidie van 14,7 miljoen euro, waarmee de gemeente binnen de 5 jaar een buurtinfrastructuur en groene ruimtes zal creëren, de openbare ruimte herinrichten, woningen optrekken of renoveren,  projecten uit het verenigingsleven ondersteunen, het samenleven verbeteren… Al deze acties zullen gevoerd worden met bijzondere aandacht voor het leefmilieu en het duurzame aspect, fundamentele prioriteiten voor de gemeente en het Brussels Gewest.

Het duurzame wijkcontract Magritte bevindt zich in het einde van de “programmafase” dit betekent dat het basisdossier in de handen van het Gewest is. Het gezamenlijke werk van het studiebureau Arter (stedenbouw) en EcoRes (participatie), de gemeente, de bewoners en van de verenigingen had maken het mogelijk  om een actieprogramma en stadsvernieuwingoperaties uit te werken voor de Esseghemwijk.

Het duurzaam wijkcontract Magritte is verdeeld over drie fasen over een periode van vijf jaar (+ twee jaar voor bouwplaatsen).

1. Van augustus 2017 tot 30 april 2018 : uitwerkingsfase van het basisdossier
De ontwikkeling van het basisdossier bestaat uit drie luiken :
→ diagnose
→ visie en strategieën
→ programma met projecten dat op 30 april 2018 aan het Gewest wordt voorgelegd

2. Van mei 2018 tot eind 2022 (50 maanden) : operationele fase

3. Van 2022 tot 2025 (30 maanden): uitvoeringsfase /bouwplaatsen en afwerking 

Bewoners en verenigingen staan centraal in het project 
Dankzij de actieve participatie van de bewoners en van de mensen die de wijk door en door kennen, krijgt deze wijk een positieve impuls en kunnen er duurzame projecten worden bedacht en verwezenlijkt. Ook u kunt hieraan meewerken door uw stem te laten horen bij verschillende gelegenheden:

  • de Algemene WijkVergaderingen (AWV) waar iedereen welkom is. Ze vinden minstens drie keer plaats tijdens de uitwerking van het programma, minstens zes keer tijdens de uitvoeringsperiode en twee keer tijdens de operationele fase;
  • de WijkCommissie (WiC) die (onder andere) uit inwoners en verenigingen bestaat die mensen van het betreffende perimeter vertegenwoordigen. Leden worden benoemd op basis van een vrijwillige kandidatuur. De WiC draagt bij tot het definiëren van de doelstellingen van elke duurzame wijk;
  • informelere initiatieven van participatie tijdens elke fase van het proces : “diagnosewandelingen”, workshops, projectbezoeken die in andere wijken worden afgelegd, permanenties in de openbare ruimte, feestelijke en ludieke activiteiten, enz;
  • uw mening uiten tijdens openbare opiniepeilingen en overlegcommissies die door de gemeente georganiseerd worden tijdens de uitwerking en uitvoering van het programma.

De perimeter van het duurzaam wijkcontract MagritteDe perimeter van het duurzaam wijkcontract Magritte wordt begrensd door de Charles Woestelaan, De Smet de Naeyerlaan, de spoorlijnen, de grens van Laken en de Leopold I-straat.