Participatieve workshop “aan de scharnier”

Participatieve workshop open voor alle inwoners over het CHA 02-project van het DW basisprogramma.

Uw mening interesseert ons !

Presentatie door studiebureaus Suède 36 en Tractebel.

Wanneer? Maandag 6 mei, 19.00 Waar? GC Essegem (kelderkamer) – 329, Leopold-I straat te Jette

We praten erover

76 nouveaux logements dans 3 quartiers (La DH 06.07.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Désenclaver le quartier Esseghem (Le Soir 27.02.2018)

Hier te lezen 

______________________________________________________________

Jetse Essegemwijk wordt groen, groener, groenst (Bruzz 23.02.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Jette gaat Magrittewijk uit isolement halen (Bruzz 22.02.2018)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Jette : le Foyer Jettois au cœur du contrat de quartier Magritte (La Capitale 04.09.2017)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Trois nouveaux contrats de quartiers durables sélectionnés à Bruxelles (RTBF 24.03.2017)

Lire ici

______________________________________________________________

Trois communes bruxelloises sélectionnées pour les CQD (La Chronique 30.03.2017)

Hier te lezen

______________________________________________________________

Brussel-Stad, Jette en Vorst kunnen duurzaam wijkcontract uitwerken (Bruzz 23.03.2017)

Hier te lezen

Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Met een welbepaalde budget legt het een programma van de te verwezenlijken interventies vast.

Welke acties?
De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen 5 belangrijke interventiedomeinen.

 1. Huisvesting
  • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
  • Naveling van de criteria voor ecologisch bouwen : “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
  • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.
 2. Buurtvoorzieningen en infrastructuren
  • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
  • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kindeopvang.
  • Inrichting, uitbreiding of heraanleg.
 3. Openbare ruimten
  • Verbetering van gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
  • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingwijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
  • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
  • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.
 4. socio-economische acties
  • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
  • Bewustmaking van de inwoners voor energiebesparing en respect voor het milieu.
  • (Buiten)schoolse ondersteuning en preventie van moeilijkheden die te maken hebben met de adolescentie.
  • Verbetering van de sociale cohesie en de openbare netheid.
 5. Productieve, economische en commerciële ruimten
  • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
  • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.

In elk programma moet men ook een aantal vereisten integreren op het vlak van de energieprestaties van gebouwen, maar ook inzake de ontwikkeling van voorbeeldprojecten rond energiebesparing, het beheer van water en biodiversiteit, afvalbeheer, enz.

Wat zijn de verschillende fasen van een Duurzaam Wijkcontract?

 1. Voor de operationele fase werkt men negen maanden aan de uitwerking van het programma  (“jaar 0”) : de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften.
 2. De operationele fase is gespreid over vier jaar voor vastgoed, leefmilieu en socio-economische operaties en de heraanleg van openbare ruimten.
 3. Bij de afronding van operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

 

Meer info op www.quartiers.brussels

 

 

Contact

Gemeentebestuur Jette
100 wemmelse steenweg
1090 – Jette
Algemene info : cqd-dw@jette.irisnet.be

Diensthoofd : Marc Janssens
mjanssens@jette.irisnet.be
0479 99 64 05

Projectleider : Aurore Rousseau
arousseau@jette.irisnet.be
02 423 13 89
0490 52 26 32

Coördinatrice communicatie, participatie en socio-economische acties : Christine Lemmens
clemmens@jette.irisnet.be
02 423 13 89
0474 81 80 48

Coördinator administratief en financiële : Maarten Wauters
mwauters@jette.irisnet.be
02 422 31 50
Dossier bereider : Alexia Massart
amassart@jette.irisnet.be

Vind ons op Facebook !

DW Magritte

Het duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022

In april van dit jaar vernam de gemeente dat haar kandidatuur (volledig aanvraagdossier hier) voor het wijkcontract weerhouden was voor de Esseghemwijk. Dit contract met het Gewest gesloten, omvat een subsidie van 14,7 miljoen euro, waarmee de gemeente binnen de 5 jaar een buurtinfrastructuur en groene ruimtes zal creëren, de openbare ruimte herinrichten, woningen optrekken of renoveren,  projecten uit het verenigingsleven ondersteunen, het samenleven verbeteren… Al deze acties zullen gevoerd worden met bijzondere aandacht voor het leefmilieu en het duurzame aspect, fundamentele prioriteiten voor de gemeente en het Brussels Gewest.

Het duurzame wijkcontract Magritte bevindt zich in het einde van de “programmafase” dit betekent dat het basisdossier in de handen van het Gewest is. Het gezamenlijke werk van het studiebureau Arter (stedenbouw) en EcoRes (participatie), de gemeente, de bewoners en van de verenigingen had maken het mogelijk  om een actieprogramma en stadsvernieuwingoperaties uit te werken voor de Esseghemwijk.

Het duurzaam wijkcontract Magritte is verdeeld over drie fasen over een periode van vijf jaar (+ twee jaar voor bouwplaatsen).

1. Van augustus 2017 tot 30 april 2018 : uitwerkingsfase van het basisdossier
De ontwikkeling van het basisdossier bestaat uit drie luiken :
→ diagnose
→ visie en strategieën
→ programma met projecten dat op 30 april 2018 aan het Gewest wordt voorgelegd

2. Van mei 2018 tot eind 2022 (50 maanden) : operationele fase

3. Van 2022 tot 2025 (30 maanden): uitvoeringsfase /bouwplaatsen en afwerking 

Bewoners en verenigingen staan centraal in het project 
Dankzij de actieve participatie van de bewoners en van de mensen die de wijk door en door kennen, krijgt deze wijk een positieve impuls en kunnen er duurzame projecten worden bedacht en verwezenlijkt. Ook u kunt hieraan meewerken door uw stem te laten horen bij verschillende gelegenheden:

 • de Algemene WijkVergaderingen (AWV) waar iedereen welkom is. Ze vinden minstens drie keer plaats tijdens de uitwerking van het programma, minstens zes keer tijdens de uitvoeringsperiode en twee keer tijdens de operationele fase;
 • de WijkCommissie (WiC) die (onder andere) uit inwoners en verenigingen bestaat die mensen van het betreffende perimeter vertegenwoordigen. Leden worden benoemd op basis van een vrijwillige kandidatuur. De WiC draagt bij tot het definiëren van de doelstellingen van elke duurzame wijk;
 • informelere initiatieven van participatie tijdens elke fase van het proces : “diagnosewandelingen”, workshops, projectbezoeken die in andere wijken worden afgelegd, permanenties in de openbare ruimte, feestelijke en ludieke activiteiten, enz;
 • uw mening uiten tijdens openbare opiniepeilingen en overlegcommissies die door de gemeente georganiseerd worden tijdens de uitwerking en uitvoering van het programma.

De perimeter van het duurzaam wijkcontract MagritteDe perimeter van het duurzaam wijkcontract Magritte wordt begrensd door de Charles Woestelaan, De Smet de Naeyerlaan, de spoorlijnen, de grens van Laken en de Leopold I-straat.