Gelukkig nieuwjaar 2018 !

Het DW Magritte-team wenst u een gelukkig jaar 2018. Voor het DW, betekent 2018 de afronding van het basisprogramma en het begin van de uitvoering ervan. De sociaal-economische projecten die de aanwezigheid van verenigingen in de wijk zal stimuleren. Een prachtig jaar vooruit !

 

Diagnostische wandeling : Naar nieuwe stads rivieren

Zondag 10 december 2017 vanaf 14.00 uur
  • Vertrek om 14uur : hoek van Leopold I straat en
  • Vieruurtje en kaarten om 16u30 : Openbare Bibliotheek Jette – Jan Verdoodtzaal (tweede verdieping), Kardinaal Mercierplein 6

De wandeling nodigt de inwoners uit om de perimeter van het Duurzame Wijkcontract Magritte te verkennen en kennis uit te wisselen inzake de hydrologische elementen en uitdagingen in de wijk. Deze activiteit zal begeleidt worden door hydrologen, architecten, etc. en een reeks getuigenissen, inclusief iedereen die iets te delen heeft.

De wandeling wordt gevolgd door een vieruurtje en vervolgens een korte gezamenlijke kartering sessies die zal toelaten om alle observatie gemaakt tijdens de wandeling op kaart te zetten. Er is eveneens ruimte om voorstellen tot alternatieve invullingen van de openbare ruimte en nieuwe trajecten voor water in de wijk te doen en zo de problematiek van over stromingen aan te pakken.

Brusseau, een participatief onderzoekproject, heeft als doel om met experten én bewoners een alternatieve aanpak voor het beheer van water in de stad te ontwikkelen, met het oog op : een vermindering van de overstromingsrisico’s en de vervuiling van waterlopen, een verbetering van de biodiversiteit, het temperen van zomerse hittegolven, een verbetering van het stedelijk landschap en de levenskwaliteit in het algemeen.

Tweede algemene wijkvergadering

Beste inwoners, handelaars, vertegenwoordigers van de verenigingen, Jetse en vrienden van de Magritte-wijk,

We nodigen u uit op de tweede Algemene Wijkvergadering van het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022.

“Voorstelling participatieve visie en hoofdlijnen van het programma”

Het Duurzaam wijkcontract Magritte (DW Magritte) is een vijfjarig actieplan voor de wijk Magritte. De gemeente Jette diende de kandidatuur voor dit actieplan in voor de wijk, omdat deze deel uitmaakt van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH), dat de meest gefragiliseerde wijken van de hoofdstad omvat. Het Gewest en de gemeente stellen 14,7 miljoen (95% + 5%) ter beschikking van het DW Magritte voor het uitvoeren van een reeks realisaties en acties, zoals het creëren van collectieve infrastructuur, groene ruimtes, huisvesting, de ontwikkeling van zachte mobiliteit, enz.

Het wijkcontract zit momenteel in de uitwerkingsfase van het basisprogramma (jaar nul) tot 31 maart 2018. Dit betekent dat de gemeente en een door haar aangewezen studiebureau een diagnose van de wijk hebben gemaakt om het basisprogramma op te stellen, inclusief alle acties die in de toekomst zullen worden uitgevoerd om de levenskwaliteit van inwoners en van de wijk, in het algemeen, te verbeteren. De inwoners hebben de afgelopen 4 maanden aanzienlijk bijgedragen tot deze diagnose en tot het lanceren van projectideeën, via een intens, verrijkend en bijzonder actief participatieproces !

 Samen voor een betere wijk !

Op donderdag 7 december 2017 om 18.30u
In GC Essegem (zaal gelijkvloers)
Leopold I-straat 1090 Jette

Projectoproep “Participatieve duurzame wijken”

Het duurzaam wijkcontract Magritte wenst u te informeren dat Leefmilieu Brussel een projectoproep heeft gedaan voor “Participatieve duurzame wijken”.
De projectoproep “Participatieve duurzame wijken” ondersteunt en begeleidt inwonersgroepen die zich willen inzetten voor in hun wijk door collectieve acties op touw te zetten ter bevordering van het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling.

Meer info :
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/sluit-aan-bij-de-dynamiek-van-de-participatieve-en-duurzame-wijken

Workshop “Programma”

Uw wijk zal vernieuwd worden. De toekomst bouwen we samen !
Neem deel aan het programma van uw duurzaam wijkcontract.
Hoe? Neem deel aan de workshop “programma”
Wanneer? Donderdag 12/10 om 18u30
Waar? Te GC Essegem, Leopold I straat 329

Doelstellingen -> de potentiële percelen en de projecten prioriteiten te bepalen