Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Met een welbepaalde budget legt het een programma van de te verwezenlijken interventies vast.

Welke acties?
De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen 5 belangrijke interventiedomeinen.

 1. Huisvesting
  • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
  • Naveling van de criteria voor ecologisch bouwen : “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
  • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.
 2. Buurtvoorzieningen en infrastructuren
  • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
  • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kindeopvang.
  • Inrichting, uitbreiding of heraanleg.
 3. Openbare ruimten
  • Verbetering van gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
  • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingwijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
  • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
  • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.
 4. socio-economische acties
  • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
  • Bewustmaking van de inwoners voor energiebesparing en respect voor het milieu.
  • (Buiten)schoolse ondersteuning en preventie van moeilijkheden die te maken hebben met de adolescentie.
  • Verbetering van de sociale cohesie en de openbare netheid.
 5. Productieve, economische en commerciële ruimten
  • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
  • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.

In elk programma moet men ook een aantal vereisten integreren op het vlak van de energieprestaties van gebouwen, maar ook inzake de ontwikkeling van voorbeeldprojecten rond energiebesparing, het beheer van water en biodiversiteit, afvalbeheer, enz.

Wat zijn de verschillende fasen van een Duurzaam Wijkcontract?

 1. Voor de operationele fase werkt men negen maanden aan de uitwerking van het programma  (“jaar 0”) : de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften.
 2. De operationele fase is gespreid over vier jaar voor vastgoed, leefmilieu en socio-economische operaties en de heraanleg van openbare ruimten.
 3. Bij de afronding van operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

 

Meer info op www.quartiers.brussels