Oproep voor projectdragers : Vrouwen in de openbare ruimte

Het project MAG 07 heeft tot doel het heroveren van de openbare ruimte door vrouwen en het gevoel van grotere onveiligheid onder deze bevolkingscategorie te verminderen. De diagnose die werd gesteld in het kader van de ontwikkeling van het basisprogramma van het DW Magritte heeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het gebied van de toegankelijkheid en het gebruik van openbare ruimten in de actieperimeter aan het licht gebracht. Deze ongelijkheden zijn vooral merkbaar rond en op Esseghemsite. De verenigingen die actief zijn in het kader van het Duurzaam Wijkcontract zijn zich bewust van de problematiek en streven ernaar om vrouwen en meisjes aan te moedigen de openbare ruimte terug te veroveren en meer betrokken te raken bij buurtactiviteiten. De bevindingen zijn als volgt:

  • De noodzaak om de ongelijkheden in de toegang tot de openbare ruimte te verminderen.
  • Noodzaak voor vrouwen en meisjes om de openbare ruimte terug te winnen.
  • Noodzaak om vrouwen en meisjes terug te betrekken in de burgerparticipatie.
 Stratégie

Het DW Magritte wil een positief discriminatieproject ontwikkelen dat gericht is op een echte gelijkheid van bezetting van de openbare ruimte tussen vrouwen en mannen. Deze algemene doelstelling heeft niet alleen betrekking op het aantal vrouwen in de ruimte, maar ook op de kwaliteit van het verblijf, het gebruik ervan en de vermindering van seksistische intimidatie in de openbare ruimte. Deze algemene doelstelling is onderverdeeld in drie operationele doelstellingen: Continue reading “Oproep voor projectdragers : Vrouwen in de openbare ruimte”

Groene oproep tot projecten

Voert uw vereniging vergroeningsprojecten uit, die het milieu of duurzame ontwikkeling bevorderen? Het duurzame wijkcontract Magritte wacht op u!

Welke soorten projecten?
Alle soorten projecten die gericht zijn op het vergroenen, het gebruiken en verbeteren van buitenruimtes, het moestuinbeheer, de milieuverbetering, de duurzame voeding, de biodiversiteit en duurzame ontwikkeling binnen de perimeter van het DW Magritte.
De dimensies van sociale cohesie en deelname zijn essentieel voor het welslagen van een project in het kader van een Duurzaam Wijkcontract. Er is een totaal bedrag van 160.000 euro beschikbaar.

Tot wie is de oproep tot het indienen van projecten gericht?
Het is gericht op de verenigingssector. Een vereniging kan echter een of meer partners hebben, waaronder buurtcomités of burgers.

Hoe?
Raadpleeg de beschrijvende fiche van het basisprogramma van het DW Magritte, het vademecum en vul de projectfiche MAG 16 in.
Stuur het ingevulde en ondertekende projectformulier in pdf-formaat uiterlijk op dinsdag 19 februari 2019 om 12.00 uur naar de dienst Duurzaam Wijkcontract op cqd-dw@jette.irisnet.be

Wanneer?
Er is geen tijdslimiet opgelegd aan het project. Het project kan plaatsvinden tussen 1 april 2019 tot 30 september 2022.

Meer informatie?
Neem contact op Vinciane Pirottin, coördinatrice van de sociaal-economische acties, bij cqd-dw@jette.irisnet.be.

Socio-economische acties

Tot september 2022, versterken verschillende socio-economische projecten de identiteit van de Magritte-wijk, de sociale cohesie, de leefbaarheid en het welzijn van de buurtbewoners.

Klik hier om de projecten te ontdekken !

Nummer Naam van het project Projectleider
MAG 01 Rouf 2nd hand : Couleur Magritte Centre d’Entraide de Jette
MAG 02 Eat good EAT vzw
MAG 03 Job coaching CPAS de Jette
MAG 04 Rénov’habitat Buurthuis Bonnevie
MAG 05 Viens, on booste l’Abordage ! L’Abordage asbl
MAG 06 L’Harmonie pour les familles Sources d’Harmonie asbl
MAG 07 Project : Vrouwen en openbare ruimte Projectleider te bepalen
MAG 08 Het Buurtpensioen – Pens(i)ons quartier Het Kenniscentrum WWZ vzw
MAG 09 Pijler GC Essegem
MAG 10 Magritte par ses habitants 21 Grammes asbl
MAG 11 Mosaïques à Magritte Art Mosaico asbl/Comité Magritte
MAG 12 REBOX Ecole Vande Borne
MAG 13 Collectieve ruimte SWOT-Mobiel Samenlevingsopbouw vzw
MAG 14 Repair-Café Vélo CyCLO vzw
MAG 15 Nouvelles rivières à Magritte BrusSEau
MAG 16/1 Magritte Comestible Kiosque à graines asbl
MAG 16/2 Swotmobiel goes Green Samenlevingsopbouw vzw
MAG 16/3 Ruches pédagogiques Bruxelles m’abeilles asbl
MAG 16/4 Voyages en micro-écologie urbaine Centre d’écologie urbaine
MAG 16/5 Magritte porte ses fruits Centre d’écologie urbaine