Oproep tot burgerinitiatieven 2019

Om aan de verbetering van jullie wijk deel te nemen, zijn er 4 stappen om te volgen :
 1. Het reglement te lezen
 2.  Een project te hebben en het met andere bewoners te ontwikkelen
 3. Het kandidatuur formulier in te vullen 
 4. Het kandidatuur formulier vóór 15/3 terug te sturen, volgens de modaliteiten beschreven in het reglement

Neem contact op met de coördinatrice van socio-economische acties, Vinciane Pirottin, tel 02 423 13 89

 

 

Socio-economische acties

Tot september 2022, versterken verschillende socio-economische projecten de identiteit van de Magritte-wijk, de sociale cohesie, de leefbaarheid en het welzijn van de buurtbewoners.

Klik hier om de projecten te ontdekken !

Nummer Naam van het project Projectleider
MAG 01 Rouf 2nd hand : Couleur Magritte Centre d’Entraide de Jette
MAG 02 Eat good EAT vzw
MAG 03 Job coaching CPAS de Jette
MAG 04 Rénov’habitat Buurthuis Bonnevie
MAG 05 Viens, on booste l’Abordage ! L’Abordage asbl
MAG 06 L’Harmonie pour les familles Sources d’Harmonie asbl
MAG 07 Project : Vrouwen en openbare ruimte Projectleider te bepalen
MAG 08 Het Buurtpensioen – Pens(i)ons quartier Het Kenniscentrum WWZ vzw
MAG 09 Pijler GC Essegem
MAG 10 Magritte par ses habitants 21 Grammes asbl
MAG 11 Mosaïques à Magritte Art Mosaico asbl/Comité Magritte
MAG 12 REBOX Ecole Vande Borne
MAG 13 Collectieve ruimte SWOT-Mobiel Samenlevingsopbouw vzw
MAG 14 Repair-Café Vélo CyCLO vzw
MAG 15 Nouvelles rivières à Magritte BrusSEau
MAG 16/1 Magritte Comestible Kiosque à graines asbl
MAG 16/2 Swotmobiel goes Green Samenlevingsopbouw vzw
MAG 16/3 Ruches pédagogiques Bruxelles m’abeilles asbl
MAG 16/4 Voyages en micro-écologie urbaine Centre d’écologie urbaine
MAG 16/5 Magritte porte ses fruits Centre d’écologie urbaine

Duurzaam Wijkcontract?

Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Met een welbepaalde budget legt het een programma van de te verwezenlijken interventies vast.

Welke acties?
De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen 5 belangrijke interventiedomeinen.

 1. Huisvesting
  • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
  • Naveling van de criteria voor ecologisch bouwen : “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
  • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.
 2. Buurtvoorzieningen en infrastructuren
  • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
  • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kindeopvang.
  • Inrichting, uitbreiding of heraanleg.
 3. Openbare ruimten
  • Verbetering van gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
  • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingwijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
  • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
  • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.
 4. socio-economische acties
  • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
  • Bewustmaking van de inwoners voor energiebesparing en respect voor het milieu.
  • (Buiten)schoolse ondersteuning en preventie van moeilijkheden die te maken hebben met de adolescentie.
  • Verbetering van de sociale cohesie en de openbare netheid.
 5. Productieve, economische en commerciële ruimten
  • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
  • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.

In elk programma moet men ook een aantal vereisten integreren op het vlak van de energieprestaties van gebouwen, maar ook inzake de ontwikkeling van voorbeeldprojecten rond energiebesparing, het beheer van water en biodiversiteit, afvalbeheer, enz.

Wat zijn de verschillende fasen van een Duurzaam Wijkcontract?

 1. Voor de operationele fase werkt men negen maanden aan de uitwerking van het programma  (“jaar 0”) : de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften.
 2. De operationele fase is gespreid over vier jaar voor vastgoed, leefmilieu en socio-economische operaties en de heraanleg van openbare ruimten.
 3. Bij de afronding van operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

 

Meer info op www.quartiers.brussels