Groene oproep tot projecten

Voert uw vereniging vergroeningsprojecten uit, die het milieu of duurzame ontwikkeling bevorderen? Het duurzame wijkcontract Magritte wacht op u!

Welke soorten projecten?
Alle soorten projecten die gericht zijn op het vergroenen, het gebruiken en verbeteren van buitenruimtes, het moestuinbeheer, de milieuverbetering, de duurzame voeding, de biodiversiteit en duurzame ontwikkeling binnen de perimeter van het DW Magritte.
De dimensies van sociale cohesie en deelname zijn essentieel voor het welslagen van een project in het kader van een Duurzaam Wijkcontract. Er is een totaal bedrag van 160.000 euro beschikbaar.

Tot wie is de oproep tot het indienen van projecten gericht?
Het is gericht op de verenigingssector. Een vereniging kan echter een of meer partners hebben, waaronder buurtcomités of burgers.

Hoe?
Raadpleeg de beschrijvende fiche van het basisprogramma van het DW Magritte, het vademecum en vul de projectfiche MAG 16 in.
Stuur het ingevulde en ondertekende projectformulier in pdf-formaat uiterlijk op dinsdag 19 februari 2019 om 12.00 uur naar de dienst Duurzaam Wijkcontract op cqd-dw@jette.irisnet.be

Wanneer?
Er is geen tijdslimiet opgelegd aan het project. Het project kan plaatsvinden tussen 1 april 2019 tot 30 september 2022.

Meer informatie?
Neem contact op Vinciane Pirottin, coördinatrice van de sociaal-economische acties, bij cqd-dw@jette.irisnet.be.

Projectoproep

Projectoproep – 20 oktober 2017

Wil je een project ontwikkelen voor de Magritte wijk? Deel een project en inspireer de inwoners ! Het Magritte duurzaam wijkcontract ondersteunt acties die de kwaliteit van leven van de wijk die door collectieven en verenigingen worden versterkt, verbeteren.

De oproep tot het indienen van voorstellen is gericht op vrijwilligerswerk of een partnerschap dat een ASBL zou bevatten. Voor meer informatie : vademecum
Stuur uw project naar arousseau@jette.irisnet.be