Participatie

Dankzij een participatievoorziening zijn inwoners, de verenigingen en de gemeente nauw betrokken bij verschillende projecten, vandaar de naam “contract”.

Hoe deelnemen?
Om deel te nemen aan de uitwerking en/of de uitvoering van het programma krijgen de inwones van de wijk of de bewoners die in de omniddellijke nabijheid van de wijk wonen en die bij een contract betrokken zijn, verschillende mogelijkheden.

  • Iedereen is welkom op de Algemene WijkVergaderingen (AWV). Ze vinden minstens drie keer plaats tijdens de uitwerking van het programma, minstens zes keer tijdens operationele fase en twee keer tijdens de afwerking.
  • Deelnemen aan de WijkCommissie (WiC) die bestaat uit (onder andere) inwoners en verenigingen die mensen van betreffende perimeter vertegenwoordigen. Leden worden benoemd op basis van een vrijwillige kandidatuur. De WiC draagt bij tot het definiëren van de doelstellingen van elke duurzame wijk.

Formulier naar het DW Magritte te sturen

  • Meewerken aan meer informele participatieinitiatieven tijdens elke etappe van het proces : “diagnosewandelingen”, workshops, projectbezoeken die in andere wijken worden afgelegd, permanenties op openbare ruimte, feestelijke en ludieke activiteiten, enz.
  • Zijn mening uiten tijdens openbare onderzoeken en overlegcommissies die door de gemeente georganiseerd worden tijdens de uitwerking en uitvoering van het programma.

Meer info : cqd-dw@jette.irisnet.be