Openbaar onderzoeken

Project Col05 – Herontwikkeling van de kleuterspeelplaats van de Jacques Brel school.
Het project COL05 is onderworpen aan een openbaar onderzoek in het kader van het verkrijgen van een bouwvergunning. U heeft tot 2 juli 2020 de tijd om kennis te nemen van het dossier en uw suggesties te delen.

De overlegcommissie zal op 10 juli 2020 plaats vinden.

Dit project voor de herinrichting van de kleuterspeelplaats van de Jacques Brel school, ging in september 2019 van start en is een prachtig voorbeeld van een participatief project dat het Magritte Duurzame Wijkcontract met veel plezier heeft ontworpen.

Deze herontwikkeling heeft als doel het creëren van een openbare ruimte die buiten de schooluren voor de bevolking open zal zijn. Het is speciaal nagedacht op het gebied van biodiversiteit, regenwaterbeheer en mobiliteit.

Naast de kwaliteit van de technische aspecten die aan het projet gebonden zijn, is het ook en vooral een groot succes op het vlak van samenwerking. Verschillende workshops werden onder leiding van Brusseau binnen de 4e en 5e leerjaar van het basisonderwijs gehouden en hebben de kinderen van de school al in staat gesteld om een deel van het project in handen te nemen. In de nabije toekomst zal ook ArtMosaïco ateliers organiseren, de actieve deelname van jongeren aan het creatieve proces zal er op zijn beurt ervoor zorgen dat dit project een mooi voorbeeld van stedelijk management wordt met een menselijk dimensie!

Stedenbouwkundige vergunning en openbaar onderzoek

—————————-
Het project CHA02 is onderworpen aan een openbaar onderzoek in verband met het aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. U hebt tot 6 december 2019 om kennis te maken met het dossier en om uw suggesties te melden.

Alle nodige informatie met betrekking tot de raadpleging van het dossier en de formulering van opmerkingen vind u op het onderstaande affiche.

Opgepast: de bijeenkomst van de overlegcommissie is verplaatst naar vrijdag 10/01/2020

Bericht van openbaar onderzoek – CHA02

———————————-

De basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract Magritte wordt onderzocht aan openbaar onderzoek tussen 22 februari en 23 maart 2018.

 U kan de dossiers raadplegen en uw mening kenbaar maken tijdens de hele duur van het openbaar onderzoek.

Bericht van openbaar onderzoek

Rapport 01 Diagnose
Rapport 02 Collectieve visie
Rapport 03 Project fiches
Atlas Kaarten Atlas

Milieueffectrapport (MER)
Niet-technische samenvatting van het MER