Algemene documenten

 Duurzaam Wijkcontract Magritte

Het basisdossier (2018-2022) :
1. Diagnose rapport
2. Collectieve visie rapport
3. Project-fiches
4. Kaarten atlas

Milieueffectrapport (MER)
Niet-technische samenvatting van het MER

Reglement van de burgersinitiatieven

*******************************************

Algemene Wijkvergaderingen

Alle documenten in verband met de Algemene Wijkvergaderingen

*********************************

Wijkcommissies

Alle documenten in verband met de Wijkcommissies