Commissions de quartier

De wijkcommissie zorgt er voor dat de uitwerking van het programma regelmatig opgevolgd wordt. Het is een plaats voor informatie en dialoog tussen de verschillende vertegenwoordigers, wat een betere aanpassing van het programma aan de behoeften van de wijk mogelijk moet maken. De wijkcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van gemeentelijke, gewestelijk en gemeenschapsoverheden, vertegenwoordigers van wijkbewoners en het verenigings-, school- en economisch leven.

Intern Reglement

Word lid van de Wijkcommissie : stuur dit formulier naar het DW dienst

Wijkcommissie 13 :  Voorstelling van het voorontwerp van het projet COL 05

WiC 13 – 19 november 2019 – Presentatie

Wijkcommissie 12 :  Voorstelling van het gemodifieerde voorontwerp CHA02 en van het project MAG 07 “Toutes dans la rue”
WiC 12 – 26 september 2019 – Presentatie
WiC 12 – 26 september 2019 – Verslag

Wijkcommissie 11 :  Voorstelling van het voorontwerp CHA02                                                    WiC 11 – 14 mei 2019 – Presentatie
WiC 11 – 14 mei 2019 – Verslag

Wijkcommissie 10 :  Présentation et avis sur le initiatives citoyennes et sur la séléction de projets verts, suivi des projets matériels
WiC 10 – 2 april 2019 – Presentatie
WiC 10 – 2 april 2019 – Verslag

Wijkcommissie 09 :  Presentatie en advies op de activiteitenverslagen van sociaal-economishe projecten 2018 en over de groeneprojecten                                                                                   WiC 09 – 27 februari 2019 – Presentatie                                                                                            WiC 09 – 27 februari 2019 – Verslag

Wijkcommissie 08 :  Presentatie en selectie van de burgerinitiativen 2018
WiC 08 – 8 november 2018 – Presentatie
WiC 08 – 8 november 2018 – Verslag
WiC 08 – 8 novembre 2018  – Advies op de selectie van de burgerinitiativen

Wijkcommissie 07 : Toelichting over goedkeuring van het programma en overzicht van materiële projecten en sociaal-economische projecten
WiC 07 – 2 oktober 2018 – Presentatie
WiC 07 – 2 oktober – Verslag

Wijkcommissie 06 : Opmerkingen over het openbaar onderzoek van het project van basisprogramma en het MER
WiC 06 – 16 april 2018 – Presentatie
WiC 06 – 16 april 2018 – Verslag

Wijkcommise 05 : Mening van de WiC over het project van basisprogramma en het milieueffectrapport
WiC 05 – 30 januari 2018 – Verslag
Mening van de WiC 05

Wijkcommissie 04 :  Toelichting over materiële en socio-economische projecten. Presentatie van het milieueffectrapport (MER)
WiC 04 – 18 januari 2018 – Presentatie (Arter)
WiC 04 – 18 januari 2018 – Presentatie BRAT (MER)

Wijkcommissie 03 : Overzicht van materiële projecten en voorstellen voor selectie van socio-economische projecten
WiC 03 – 30 november 2017 – Presentatie
WiC 03 – 30 november 2017 – Verslag

Wijkcommissie 02 : Synthese van de drie werkgroepen/presentatie, analyse en eerste selectie van de ontvangen oproepen tot sociaal-economische projecten
WiC 02 – 26 oktobre 2017 – Presentatie
Wic 02 – 26 oktober 2017 – Verslag

Wijkcommmie 01 : Reglement van inwendige orde/Verdeelde diagnose/Mogelijkheden/Agenda
WiC 01 – 4 oktober 2017 – Presentatie
WiC 01 – 4 oktobre 2017 – Verslag