DW Magritte

Het duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022

In april van dit jaar vernam de gemeente dat haar kandidatuur (volledig aanvraagdossier hier) voor het wijkcontract weerhouden was voor de Esseghemwijk. Dit contract met het Gewest gesloten, omvat een subsidie van 14,7 miljoen euro, waarmee de gemeente binnen de 5 jaar een buurtinfrastructuur en groene ruimtes zal creëren, de openbare ruimte herinrichten, woningen optrekken of renoveren,  projecten uit het verenigingsleven ondersteunen, het samenleven verbeteren… Al deze acties zullen gevoerd worden met bijzondere aandacht voor het leefmilieu en het duurzame aspect, fundamentele prioriteiten voor de gemeente en het Brussels Gewest.

Het duurzame wijkcontract Magritte bevindt zich in het einde van de “programmafase” dit betekent dat het basisdossier in de handen van het Gewest is. Het gezamenlijke werk van het studiebureau Arter (stedenbouw) en EcoRes (participatie), de gemeente, de bewoners en van de verenigingen had maken het mogelijk  om een actieprogramma en stadsvernieuwingoperaties uit te werken voor de Esseghemwijk.

Het duurzaam wijkcontract Magritte is verdeeld over drie fasen over een periode van vijf jaar (+ twee jaar voor bouwplaatsen).

1. Van augustus 2017 tot 30 april 2018 : uitwerkingsfase van het basisdossier
De ontwikkeling van het basisdossier bestaat uit drie luiken :
→ diagnose
→ visie en strategieën
→ programma met projecten dat op 30 april 2018 aan het Gewest wordt voorgelegd

2. Van mei 2018 tot eind 2022 (50 maanden) : operationele fase

3. Van 2022 tot 2025 (30 maanden): uitvoeringsfase /bouwplaatsen en afwerking 

Bewoners en verenigingen staan centraal in het project 
Dankzij de actieve participatie van de bewoners en van de mensen die de wijk door en door kennen, krijgt deze wijk een positieve impuls en kunnen er duurzame projecten worden bedacht en verwezenlijkt. Ook u kunt hieraan meewerken door uw stem te laten horen bij verschillende gelegenheden:

  • de Algemene WijkVergaderingen (AWV) waar iedereen welkom is. Ze vinden minstens drie keer plaats tijdens de uitwerking van het programma, minstens zes keer tijdens de uitvoeringsperiode en twee keer tijdens de operationele fase;
  • de WijkCommissie (WiC) die (onder andere) uit inwoners en verenigingen bestaat die mensen van het betreffende perimeter vertegenwoordigen. Leden worden benoemd op basis van een vrijwillige kandidatuur. De WiC draagt bij tot het definiëren van de doelstellingen van elke duurzame wijk;
  • informelere initiatieven van participatie tijdens elke fase van het proces : “diagnosewandelingen”, workshops, projectbezoeken die in andere wijken worden afgelegd, permanenties in de openbare ruimte, feestelijke en ludieke activiteiten, enz;
  • uw mening uiten tijdens openbare opiniepeilingen en overlegcommissies die door de gemeente georganiseerd worden tijdens de uitwerking en uitvoering van het programma.

De perimeter van het duurzaam wijkcontract MagritteDe perimeter van het duurzaam wijkcontract Magritte wordt begrensd door de Charles Woestelaan, De Smet de Naeyerlaan, de spoorlijnen, de grens van Laken en de Leopold I-straat.