Workshop : Voorstel en feedback over het ontwerp tot herinrichting van de openbare ruimte « op het scharnierpunt » (SCHA02)

In het kader van het Duurzaam wijkcontract (DW) Magritte, nodigen de gemeente Jette, de studiebureaus Suede 36 en Tractebel u graag uit op de teweede participatieve workshop over het CHA 02 project van het basisprogramma.

Wanneer? Donderdag 14 maart, 18uur
Waar? Zaal van het gebouw Esseghem 4 – Jules Lahayestraat 278 – 280
(gelijksvloers – toegang via kleine Esseghemstraat of de Smet de Naeyerlaan)

Participatieve workshop “water in de wijk aan de scharnier”

Het doel van het Brusseau project (Brussel gevoelig voor water) bestaat erin om, samen met de bewoners, te komen tot een diagnose van de wateroverlast problematiek in Jette, alsook het gezamenlijk verbeelden, ontwerpen en concreet vormgeven van ideeën voor een groenere en blauwere inrichting van het stedelijk landschap.

De eerste Brusseau workshop in het kader van het Duurzaam Wijkcontract ‘Magritte’ beoogt om samen de plaats van het water rondom POOL 01  “op het scharnierpunt” te ontdekken en beter te begrijpen (Jules Lahayestraat – Kleine Esseghemstraat – Pleintje Dapperheid/Esseghem/Lahaye – toegang site Esseghem).

Kom mee ontdekken waar het regenwater momenteel naartoe stroomt? Waar het vroeger heenging? Waarheen het zou kunnen gaan?

👉 woensdag 20.02.2019 om 18 :00
👉 GC Essegem – 329, Leopold I-straat te Jette
👉 georganiseerd door Brusseau : brusseau.lab@gmail.com

Voorstelling programmaprojecten duurzaam wijkcontract Magritte

Algemene Wijkvergadering 03 : Voorstelling programmaprojecten Duurzaam Wijkcontract Magritte
Algemene Wijkvergadering 03 – Voorstelling hier beschikbaar !!
Afspraak om dinsdag 27 februari 2018 tussen 15:30 en 20:00

15:30 : Opening deuren voorstelling
18:00 : Woord van de Burgemeester Hervé Doyen
18:10 : Woord van het studiebureau ARTER Architects
18:30 : Drink

Waar? 22, Jacob Fontainestraat te Jette – Zaal van de VZW Syrische Gemeenschap

Infos : Dienst duurzaam wijkcontract
02 423 13 89 – cqd-dw@jette.irisnet.be
www.facebook.com/cqdmagrittedw