Algemene Wijkvergaderingen

De algemene wijkvergaderingen voor iedereen toegankelijk zijn. Ze zijn een informatiepunt, een plaats van interpellatie en discussie tussen de gemeente, het Gewest, de verschillende operatoren die het programma uitvoeren, en de wijkbewoners.

 

Algemene Wijkvergadering 03 : Voorstelling programmaprojecten Duurzaam Wijkcontract Magritte
AV 03 – 27 februari 2018 – Voorstelling hier beschikbaar

Algemene Wijkvergadering 02 : Participatie en strategieën
AV 02 – 7 december 2017 – Presentatie
AV 02 – 7 december 2017 – Verslag

Algemene Wijkvergadering 01 : Presentatie/Wat is een duurzaam wijkcontract?/Eerste scanning van perimeter/Participatietraject
AV 01 – 6 september 2017 – Verslag
AV 01 – 6 september 2017- Presentatie

Oproep tot burgerinitiatieven 2018

INITIATIVE 1 : « Rayons de soleil au Christalain »

DESCRIPTION
Le projet se compose de deux volets

  • Premier volet : activités ludiques pour des résidents

Le groupe d’habitant(e)s organise (1 fois/mois en semaine hors congés scolaire) des activités (bricolage, dessins, écriture, jeux,…) au sein du home Christalain. Une classe de l’école Jacques Brel et quelques habitants du quartier (ceux qui manifesteront leur intérêt pour le projet) participeront également à ses activités. Cela permettra de mettre en relation des enfants de l’école dont les grands-parents sont souvent restés au pays d’origine et des personnes âgées ayant peu en contact avec un public jeune. Continue reading “Oproep tot burgerinitiatieven 2018”

Oproep tot burgerinitiatieven

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte lanceert zijn eerste oproep tot burgerinitiatieven

Om aan de verbetering van jullie wijk deel te nemen, zijn er 4 stappen om te volgen :
  1. Het reglement te lezen
  2.  Een project te hebben en het met andere bewoners te ontwikkelen
  3. Het kandidatuur formulier in te vullen (bijlage 2 van het reglement)
  4. Het kandidatuur formulier vóór 21/10 terug te sturen, volgens de modaliteiten beschreven in het reglement

Neem contact op met de coördinatrice van socio-economische acties, Vinciane Pirottin, tel 02 423 13 89

Voorstelling programmaprojecten duurzaam wijkcontract Magritte

Algemene Wijkvergadering 03 : Voorstelling programmaprojecten Duurzaam Wijkcontract Magritte
Algemene Wijkvergadering 03 – Voorstelling hier beschikbaar !!
Afspraak om dinsdag 27 februari 2018 tussen 15:30 en 20:00

15:30 : Opening deuren voorstelling
18:00 : Woord van de Burgemeester Hervé Doyen
18:10 : Woord van het studiebureau ARTER Architects
18:30 : Drink

Waar? 22, Jacob Fontainestraat te Jette – Zaal van de VZW Syrische Gemeenschap

Infos : Dienst duurzaam wijkcontract
02 423 13 89 – cqd-dw@jette.irisnet.be
www.facebook.com/cqdmagrittedw

Diagnostische wandeling : Naar nieuwe stads rivieren

Zondag 10 december 2017 vanaf 14.00 uur
  • Vertrek om 14uur : hoek van Leopold I straat en
  • Vieruurtje en kaarten om 16u30 : Openbare Bibliotheek Jette – Jan Verdoodtzaal (tweede verdieping), Kardinaal Mercierplein 6

De wandeling nodigt de inwoners uit om de perimeter van het Duurzame Wijkcontract Magritte te verkennen en kennis uit te wisselen inzake de hydrologische elementen en uitdagingen in de wijk. Deze activiteit zal begeleidt worden door hydrologen, architecten, etc. en een reeks getuigenissen, inclusief iedereen die iets te delen heeft.

De wandeling wordt gevolgd door een vieruurtje en vervolgens een korte gezamenlijke kartering sessies die zal toelaten om alle observatie gemaakt tijdens de wandeling op kaart te zetten. Er is eveneens ruimte om voorstellen tot alternatieve invullingen van de openbare ruimte en nieuwe trajecten voor water in de wijk te doen en zo de problematiek van over stromingen aan te pakken.

Brusseau, een participatief onderzoekproject, heeft als doel om met experten én bewoners een alternatieve aanpak voor het beheer van water in de stad te ontwikkelen, met het oog op : een vermindering van de overstromingsrisico’s en de vervuiling van waterlopen, een verbetering van de biodiversiteit, het temperen van zomerse hittegolven, een verbetering van het stedelijk landschap en de levenskwaliteit in het algemeen.

Tweede algemene wijkvergadering

Beste inwoners, handelaars, vertegenwoordigers van de verenigingen, Jetse en vrienden van de Magritte-wijk,

We nodigen u uit op de tweede Algemene Wijkvergadering van het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022.

“Voorstelling participatieve visie en hoofdlijnen van het programma”

Het Duurzaam wijkcontract Magritte (DW Magritte) is een vijfjarig actieplan voor de wijk Magritte. De gemeente Jette diende de kandidatuur voor dit actieplan in voor de wijk, omdat deze deel uitmaakt van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH), dat de meest gefragiliseerde wijken van de hoofdstad omvat. Het Gewest en de gemeente stellen 14,7 miljoen (95% + 5%) ter beschikking van het DW Magritte voor het uitvoeren van een reeks realisaties en acties, zoals het creëren van collectieve infrastructuur, groene ruimtes, huisvesting, de ontwikkeling van zachte mobiliteit, enz.

Het wijkcontract zit momenteel in de uitwerkingsfase van het basisprogramma (jaar nul) tot 31 maart 2018. Dit betekent dat de gemeente en een door haar aangewezen studiebureau een diagnose van de wijk hebben gemaakt om het basisprogramma op te stellen, inclusief alle acties die in de toekomst zullen worden uitgevoerd om de levenskwaliteit van inwoners en van de wijk, in het algemeen, te verbeteren. De inwoners hebben de afgelopen 4 maanden aanzienlijk bijgedragen tot deze diagnose en tot het lanceren van projectideeën, via een intens, verrijkend en bijzonder actief participatieproces !

 Samen voor een betere wijk !

Op donderdag 7 december 2017 om 18.30u
In GC Essegem (zaal gelijkvloers)
Leopold I-straat 1090 Jette

Projectoproep “Participatieve duurzame wijken”

Het duurzaam wijkcontract Magritte wenst u te informeren dat Leefmilieu Brussel een projectoproep heeft gedaan voor “Participatieve duurzame wijken”.
De projectoproep “Participatieve duurzame wijken” ondersteunt en begeleidt inwonersgroepen die zich willen inzetten voor in hun wijk door collectieve acties op touw te zetten ter bevordering van het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling.

Meer info :
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/sluit-aan-bij-de-dynamiek-van-de-participatieve-en-duurzame-wijken

Workshop “Programma”

Uw wijk zal vernieuwd worden. De toekomst bouwen we samen !
Neem deel aan het programma van uw duurzaam wijkcontract.
Hoe? Neem deel aan de workshop “programma”
Wanneer? Donderdag 12/10 om 18u30
Waar? Te GC Essegem, Leopold I straat 329

Doelstellingen -> de potentiële percelen en de projecten prioriteiten te bepalen