Participatieve workshop “water in de wijk aan de scharnier”

Het doel van het Brusseau project (Brussel gevoelig voor water) bestaat erin om, samen met de bewoners, te komen tot een diagnose van de wateroverlast problematiek in Jette, alsook het gezamenlijk verbeelden, ontwerpen en concreet vormgeven van ideeën voor een groenere en blauwere inrichting van het stedelijk landschap.

De eerste Brusseau workshop in het kader van het Duurzaam Wijkcontract ‘Magritte’ beoogt om samen de plaats van het water rondom POOL 01  “op het scharnierpunt” te ontdekken en beter te begrijpen (Jules Lahayestraat – Kleine Esseghemstraat – Pleintje Dapperheid/Esseghem/Lahaye – toegang site Esseghem).

Kom mee ontdekken waar het regenwater momenteel naartoe stroomt? Waar het vroeger heenging? Waarheen het zou kunnen gaan?

👉 woensdag 20.02.2019 om 18 :00
👉 GC Essegem – 329, Leopold I-straat te Jette
👉 georganiseerd door Brusseau : brusseau.lab@gmail.com

Oproep tot burgerinitiatieven 2019

Om aan de verbetering van jullie wijk deel te nemen, zijn er 4 stappen om te volgen :
  1. Het reglement te lezen
  2.  Een project te hebben en het met andere bewoners te ontwikkelen
  3. Het kandidatuur formulier in te vullen 
  4. Het kandidatuur formulier vóór 15/3 terug te sturen, volgens de modaliteiten beschreven in het reglement

Neem contact op met de coördinatrice van socio-economische acties, Vinciane Pirottin, tel 02 423 13 89

 

 

Oproep voor projectdragers : Vrouwen in de openbare ruimte

Het project MAG 07 heeft tot doel het heroveren van de openbare ruimte door vrouwen en het gevoel van grotere onveiligheid onder deze bevolkingscategorie te verminderen. De diagnose die werd gesteld in het kader van de ontwikkeling van het basisprogramma van het DW Magritte heeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het gebied van de toegankelijkheid en het gebruik van openbare ruimten in de actieperimeter aan het licht gebracht. Deze ongelijkheden zijn vooral merkbaar rond en op Esseghemsite. De verenigingen die actief zijn in het kader van het Duurzaam Wijkcontract zijn zich bewust van de problematiek en streven ernaar om vrouwen en meisjes aan te moedigen de openbare ruimte terug te veroveren en meer betrokken te raken bij buurtactiviteiten. De bevindingen zijn als volgt:

  • De noodzaak om de ongelijkheden in de toegang tot de openbare ruimte te verminderen.
  • Noodzaak voor vrouwen en meisjes om de openbare ruimte terug te winnen.
  • Noodzaak om vrouwen en meisjes terug te betrekken in de burgerparticipatie.
 Stratégie

Het DW Magritte wil een positief discriminatieproject ontwikkelen dat gericht is op een echte gelijkheid van bezetting van de openbare ruimte tussen vrouwen en mannen. Deze algemene doelstelling heeft niet alleen betrekking op het aantal vrouwen in de ruimte, maar ook op de kwaliteit van het verblijf, het gebruik ervan en de vermindering van seksistische intimidatie in de openbare ruimte. Deze algemene doelstelling is onderverdeeld in drie operationele doelstellingen: Continue reading “Oproep voor projectdragers : Vrouwen in de openbare ruimte”

Groene oproep tot projecten

Voert uw vereniging vergroeningsprojecten uit, die het milieu of duurzame ontwikkeling bevorderen? Het duurzame wijkcontract Magritte wacht op u!

Welke soorten projecten?
Alle soorten projecten die gericht zijn op het vergroenen, het gebruiken en verbeteren van buitenruimtes, het moestuinbeheer, de milieuverbetering, de duurzame voeding, de biodiversiteit en duurzame ontwikkeling binnen de perimeter van het DW Magritte.
De dimensies van sociale cohesie en deelname zijn essentieel voor het welslagen van een project in het kader van een Duurzaam Wijkcontract. Er is een totaal bedrag van 160.000 euro beschikbaar.

Tot wie is de oproep tot het indienen van projecten gericht?
Het is gericht op de verenigingssector. Een vereniging kan echter een of meer partners hebben, waaronder buurtcomités of burgers.

Hoe?
Raadpleeg de beschrijvende fiche van het basisprogramma van het DW Magritte, het vademecum en vul de projectfiche MAG 16 in.
Stuur het ingevulde en ondertekende projectformulier in pdf-formaat uiterlijk op dinsdag 19 februari 2019 om 12.00 uur naar de dienst Duurzaam Wijkcontract op cqd-dw@jette.irisnet.be

Wanneer?
Er is geen tijdslimiet opgelegd aan het project. Het project kan plaatsvinden tussen 1 april 2019 tot 30 september 2022.

Meer informatie?
Neem contact op Vinciane Pirottin, coördinatrice van de sociaal-economische acties, bij cqd-dw@jette.irisnet.be.